referenten

App voor planning en werkopdrachten Nijenkamp-Clickker

Clickk hierboven om te lezen wat onze klant Nijenkamp Stalinrichting hier over te zeggen heeft.

Koppeling Perfectview CRM en Exact Globe voor Wortelboer

Clickk hierboven om te lezen wat onze klant Wortelboer Ankers en Ankerkettingen hier over te zeggen heeft.

Koppeling ledenportal LRCH aan Exact Online – Clickker

Dankzij koppeling via Clickker verloopt de data-uitwisseling tussen de online ledenportal van Land Rover Club Holland en Exact Online nu vlekkeloos. Clickk hierboven om te lezen wat de klant hier over te zeggen heeft.

Andere referenties: